jedi academy logo

 

Tavion Axmis

Jedi Academy - JA

 

Tavion Axmis egy humán női Dark Jedi (Sötét Jedi) volt az Új Köztársaság korai éveiben. Az ugyancsak Sötét Jedi Desann Sith Apprentice volt, ami hasonlatos, mint a Jedik Padawanja, csak itt a tanulás nem valami jó érdekében desanntörténik, hanem valamilyen agresszív cél érdekében, ami általában a hatalom megszerzése, az Erő Sötét Oldalának mielőbbi megismerése, és előbb-utóbb a Mester elpusztítása. Tavionnak erre nem volt szüksége, mert Mesterét, Desannt Kyle Katarn megölte a Yavinon, így Tavion megörökölte a hatalmat. Ő alapította meg a Ragnos tanítványai nevű szektát. (Disciples of Ragnos) Később ő maga is Apprentice-t képzett ki, egy vörös bőrű Twi’lek lány, Alora személyében. A kultistákból álló szekta célja Marka Ragnos feltámasztása volt.

Természetesen az Új Köztársaság jó szereplői ezt nem nézték jó szemmel, így Luke Skywalker, és Kyle Katarn is a szekta megtalálásán, és felszámolásán tevékenykedett. Egy ígéretes új köztársasági tanítvány, Jaden Korr is Tavion után eredt, így történt, hogy Jaden megtalálta, és egy végzetes párbaj során megölte Alorát, Tavion Apprenticét. Tavion ekkor új tanítvány után nézett, és választása pont Jaden mohó és féltékeny növendéktársára esett, Rosh Peninre. Az ifjú tanítvány mindig is féltékeny volt Jaden sikereire, saját szerepét túlértékelte, és hatalomra, elismerésre vágyott. Motivációi elgyengítették, és a rossz útra tért. Beadta a derekát Tavion csábításának, és csatlósává vált. Túl sokra azonban így sem vitte, sőt. Igazából egy csicska lett Tavion mellett, aki csak kihasználta. Katarn és Korr végül fel is kutatták őt a Vjun bolygón, ahol párbajban legyőzték. Penin sorsa oldal függő, a LS játékosok megkímélik az életét, és Rosh a játék végén bűnbánó arccal visszatért a Jedik közé, a Sith-ektől elárultan, megsebesítve, a DS játékosok pedig egy Sötét Oldali Jaden saját keze által szúrhatják le, de végeredményben ez az aktus is visszahozza Penint a Jedikhez, pont Jaden példája láttán kiábrándulva az egészből.

De térjünk vissza Tavionra. A lány már fiatal korában az Erő-érzékenység jeleit mutatta. Mint ahogy Desann is. Mindketten Jedi növendékek voltak, de mikor Desann rossz útra tért, és elhagyta a rendet, magával vitte a lányt is, így tette saját tanítványává. Kettejük célja az volt, hogy megtalálják a Jedik Völgyét, aminek helyét a Jedik nem osztották meg velük. A páros rossz célra akarta használni a szent helyet, az ősi Erőben megmártózva meg szerették volna növelni saját Erejüket, természetesen nem a közjó javára, hanem önös, hatalmi céloktól vezérelve. Később Desann fejében megszületett a Reborn project, mely abból állt, hogy civil hadseregét az Erő-kútban megmártóztatva limitált képességű Sötét Jediket képezhessen átlag emberekből, így egyfajta Sith hadsereg félét gyártva maguk számára. Ezek a civil, de Erő fogékonnyá tett, nem túl erős, de mégis nagy tömegben ütőképes hadsereget nevezte Rebornoknak, azaz Újjászületetteknek. Mivel hogy újjá születtek az Erőben, egyfajta Sötét Jedivé válva. Céljuk megvalósítása akkor lendült előre desannék foglyjul ejtik jantigazán, amikor az Artus Prime mellett sikerült elkapniuk Jan Orst, a volt Jedi Kyle Katarn barátját, csempésztársát, nem bevallott szerelmét. A küldetést teljesítő Kyle a hajójukhoz visszaérve még látta, ahogy Tavion betaszigálja nőjét Desann hajójába, míg a dinoszaurusz fejű Desann feltartóztatta őt. Míg Tavion behurcolja a foglyul ejtett Jan-t a hajójukba, Desann kicsit gyalázza még Kyle-t, majd kiadja a parancsot tavion_janJan megölésére. Tavion pengéje felizzik bent a hajóban, Jan felsikolt, majd néma, feszült csönd következik. A tajtékzó Kyle ráront Desann-ra, hogy megbosszulja nőjét, ám tehetetlen az Erőt használó, nála sokkal képzettebb Chistori származású gyíkpofájú nagyúr ellenében. Egy ideig Desann gúnyosan kacag a macska-egér harcon, majd kijelenti, hogy Kyle neki már nem is pálya, szégyell vele küzdeni, még kicsit fojtogatja, majd földhöz vágja, és otthagyja a fuldokló Kyle-t. Kyle megbánja, hogy önként adta le fegyverét, és mondott le Jedi képességeiről, hisz emiatt desann követi kylet a jedik völgyébeily gyenge, hogy nem tudta megbosszulni Jant. Ha most Jedi lett volna, Kyle Katarn ekkor Sith-é vált volna. Gyűlöli Desannt, bosszúra szomjúhozik, erős akar lenni, hogy önbíráskodhasson. Ekkor Kyle majdnem elveszik a sötétségben! Eldönti, hogy visszamegy a Jedik Völgyébe, hogy megmártózva az ősi Jedi lelkek erejében ismét visszanyerje képességeit, és bosszút állhasson nője feltételezett haláláért. Ám dühe vakká teszi, és nem veszi észre, hogy Desannék hajója követi!

Szépen elvezeti a gonosz nagyurat a titkos Jedi ereklyéhez. Ilyen esendők vagyunk, ilyen az ember, ki tudja elítélni ezért Kyle-t? Ez a Csillagok Háborúja filmek, és játékok egyik erőssége. Olyan lelki tartalom is van bennük, ami által szereplőik sokkal közelibbekké válnak, mint más filmeké, játékoké. Olyan emberi sorsok, olyan tragédiák, élethelyzetek, melyek nagyon erős benyomást tesznek minden érző emberre. Megértjük, hogy milyen hajszálvékony a mezsgye, ami elválasztja a jót a rossztól, a szeretet a gyűlölettől, a dicsőséget a bukástól. Kicsit könnyebb megérteni, miért buknak el egyes Jedik. Megértjük (valamelyest), milyen nehéz lehet embernek, tisztának maradni bizonyos helyzetekben, főleg úgy, hogy ha valakinek hatalom, erő is van a kezében! Melyikünk tudna Erők birtokában szerény maradni, és olyan egyszerű, szerzetesi életet élni, mint a Jedik? Ki az közülünk, aki ereje teljes tudatában nem torolna meg egy támadást, vagy sértést? Ki nem vágyna többre? Ki nem szeretne hatalomhoz jutni általa? Ki tudna példát statuálni jóságból, könyörületességből, megbocsátásból az ellenségein? Sok Jedi bukott már el a terhek alatt, a legismertebb Anakin, akit oly sokan gyengének, arrogánsnak, romlottnak tartanak, de ne felejtsük, hogy kora egyik legnagyobb reménységének tartották, sőt, a Kiválasztottnak! Ezek komoly elvárást jelentettek számára. Azelőtt igen nehéz volt a gyermekkora, hiszen rabszolga volt. Nagy volt a nyomás rajta Palpatine uszítása miatt, miközben Kiválasztottként felelősséggel tartozott minden Jediért, és beszorult a két oldal, a két fél  közé. Valamint életének mindkét szeretett nője a kezében halt meg, bár édesanyja másképp, mint Padme Amidala. Mindezek súlya alatt még egy Jedi is összeroskad, esetleg el is bukik.
 Most, évtizedekkel később Luke a Jedi Rend újjászervezésén dolgozik. Kutatja a galaxist tehetségek után, akikből Akadémiáján Jedit lehet nevelni. Megtalálta Desannt, képezte, de Desann is letért a helyes útról, túl erős volt, és nagyravágyó, elbukott. Kyle majdnem ugyanígy járt, de végül ő megúszta, kialakultak a szerepek, Desann a rossz, Kyle a jó, de vegyük észre, akár fordítva is történhetett volna, mint Malakkal és Revannal. Szóval ez a "csúnya, gonosz" Desann megint valami rossz dolgon töri a fejét. Kihasználva Kyle érzelmeit azért követi a Völgybe, hogy feltérképezve annak az energiának a helyét, melyben saját embereit megfürdetve újjáteremtheti őket, olyan sötét Jedikké, melyek Erőérzékenyek, fejleszthetőek, és erősek. Célja, hogy e hadseregével elpusztítsa a Jedi Akadémiát a Yavin-on, csapást mérjen az Új Köztársaságra, és újjáépítse a Birodalmat. Ebben persze birodalmiak támogatják, főként Fyyar admirális. Ők fejlesztik a Shadow trooper-ek Cortosis páncélját, mely egy ideig még a fénykard ellen is megfelelő védelmet nyújt, és viselőjét sejtelmesen, luke_jk2láthatatlan erőtérbe burkolja. E két ellenség nyomása közt Kyle visszamegy az Akadémiára Luke-hoz, visszakapja kardját, és egyre jobban halad ismét az Erőben is. (Aki nem ismerős a témában pár szóban: a sztori szerint Kyle megcsömörlött az egész galaktikus háborúsditól, csalódik a Lázadásban és a tehetetlen, túlszabályzott Jedikben is, akik közül ugye jó párat megkísértett az Erő Sötét Oldala, és kiléptek a Rendből, hogy Sötét (Dark) Jediként hajtsanak végre sötét üzelmeket. Az előző részekben ráadásul megtudtuk, hogy Kyle azt hiszi, édesapja haláláért a Lázadók Szövetsége volt a felelős, akik egy akció keretében megtámadták Kyle szülőbolygóját, a Sullust mellett keringő Sullont. Azt hiszi, megölték apját, ezért utálja meg a Lázadást, és ezért szakít velük.) Mindenesetre most tehát visszatért a Jedikhez, és egyre jobb, lenyugodtabb, erősebb jedivé válik.

Ebben az állapotában találkozik Kyle és tavionTavion a Bespinen. A lány elárulja Kyle-nak, csak átverték, Jan él, nem ölték meg. Csak azért járatták vele a bolondját, hogy elvezesse őket a Jedik Völgyébe. És ugye ezt meg is tette. Tavion kigúnyolja Klye-t, és megköszöni neki, hogy ostobaságában így járult hozzá tavion kylea Galaxis új korához: a Desann érához. Még kicsit sértegeti is Sith szokás szerint, majd a beszéd áttolódik egy elkerülhetetlen fénykardpárbajjá. tavion felfedi a lapjaitTavion kezében felsercen a Stinger, és a vörös lézer kitör a markolatából. A párbaj tavion_fojtogatás bespinvehemens. A Felhővárosban először bizonyul Kyle Katarn erősebbnek, mint Tavion. Nehéz párbajban legyőzi a lányt, de érzései eluralkodnak rajta. Erő-fojtást alkalmaz rajta, és kitartja a semmi fölé a fuldokló lányt. Tavion esküdözik égre-földre, könyörög az életéért. Végül Kyle elengedi, lelke lecsitítja a benne éledező dühöt, és megmarad a Jó Oldalon. Megkegyelmez, elengedi Taviont. Ez egy rendkívül érdekes pillanat. Aki ismeri a folytatást, tudja, legközelebb már ugyanekkora szájjal, tán még mélyebbre süppedve a Sötét Oldalban fog Tavion szemben állni Katarnnal. Felmerülhet a kérdés, van-e értelme kegyelmet gyakorolni. Kyle adott pillanatban az Erőre hallgatott. Az ő feladata adott pillanatban az volt. Nem vezérelhette a düh, nem önbíráskodhatott, hisz akkor hasonlatossá vált volna azzal, ami ellen küzdött. Jedi volt. JEDI, nagybetűvel. Tavion pedig bajban volt. Az ember ilyen. Mikor nagy a baj, mindent megígér. Esküdözik, megváltozom, abbahagyom, jó leszek, hidd el. Lehet, hogy adott pillanatban még így is gondolja. Tavion is, a szakadék felett, fojtogatva, a halál küszöbén lehet, hogy így gondolta. De a Sötét Oldal foglya volt. A lány azt gondolta, a Sötét Oldalt az eszközévé teszi a céljai eléréséhez. Nem tudta, hogy a Sötét Oldal tette ŐT rabszolgává. Tehetetlen volt, és képtelen a változásra. Ura sokkal erősebb volt, mint Tavion. Nem árt tudni, a Sötét Oldalt nem lehet használni. A Sötét Oldal használja majd azt, aki egyszer rálép. (Mert tágas az a kapu és széles az a az út, ami a Pokolba vezet, és vékony, ami a Mennybe.) Ráadásul könnyebb is rajta járni, sokan vannak rajta, menetelnek büszkén a többi hasonlóval a kárhozatuk felé. Vajon mihez kellett nagyobb erő a kedves Olvasó szerint, megadni a kegyelemdöfést a legyőzött ellenfélnek, vagy épp kicsit meglazítani a szorítást a torka körül, mikor kint lógott a szakadék felett, hogy Tavion lepottyanjon a Cloud City színes gázfelhőibe? Vagy ahhoz, hogy megbocsássunk neki a régi fájdalmakért, sérelmekért? Próbálta-e már szándékosan megbocsátani egy ellene vétkező régi bűnét? Emlékszünk-e arra, hogy ez mennyire nehéz, adott esetben szinte lehetetlen? Véleményem szerint tehát nem ahhoz kell az Erő, hogy suhogtassuk a kardot, és gyilkolásszunk a Sötét Oldal nevében, hatalmi célokért. Ahhoz kellett Erő, hogy kegyelmet gyakoroljonak felette, a múltban elkövetett bűneire bocsánatot kapjon, elengedjék a Bespinen, ezzel egy új esélyt kaphasson. Nem Kyle Katarntól. Az Erőtől. De Tavion ezt nem ismerte fel. Még tán röhögött is magában, balga Jedik, mekkora idióták vagytok. Elengeditek ősi ellenségeteket, rosszra is jóval feleltek? A világ számára ez nem nemesség, hanem GYENGESÉG. Így gondolta Tavion is. Elszaladt. De már ekkor tajtékzott benne a bosszúvágy, ezért még megfizetsz Katarn! De miért is? Mert megkegyelmezett neki? Mert elengedte? Mert nem állt bosszút? Miért kell megfizetni? Hát azért, mert a lány agyát a Sötét Oldal leple takarta. Azt súgta neki, megaláztak! Legyőztek! Légy erősebb! Legközelebb neked KELL győznöd! Büszke Sith vagy! Nem lehet, hogy egy ilyen szánalmas, újrakezdő Jedi legyőzzön! És valóban, miután a Jedik legyőzték a Mesterét, Desannt, Tavion végre hatalomhoz jutott. Nem lett erősebb, csak többen szolgáltak neki. Most ő volt felül a ranglétrán, ez hamis biztonsággal ruházta fel. Lám, én parancsnoklok megannyi Új Rebornnak. Itt van Alora alattam, majd Rosh. Én vagyok élet és halál ura. A hatalom megrészegítette. Nem tűrte a hibát, a visszabeszélést. Kegyetlen lett, zsarnokoskodó. Már nem is emlékezett saját gyengeségére, amikor ő volt a tanítvány, amikor neki parancsoltak, amikor őt győzték le. A kegyelem kontraeffektust váltott ki benne. Még mélyebbre süppedt a mocsárban, ahelyett, hogy megragadta volna az esélyt.

Egyszer, a későbbiek során, mikor ismét találkozik majd Klye Katarnnal, aki viszont egyre magasabb lelki síkra került, és az Erőben egyre erősebbé vált, mert a helyes úton járt, Tavion szóról szóra azt vágta a szemébe: Meg kellett volna ölj, Katarn, amikor arra esélyed volt. A szánalmas Jedi kegyelmed gyengeség volt, ami most az életedbe fog kerülni. És nem csak neked, az Akadémia növendékeinek is.  

"You should have killed me when you had the chance, Katarn. Your pathetic Jedi mercy is a weakness that will cost you your life, and the life of your academy's students."

Hát ez a Sith ars poetica. Bár ez nem is költői hitvallás, inkább életfelfogás. Tanulságos lehet, mindannyiunk számára. De scepter_of_ragnosTavion nem tanult, élte a pillanatot, amely eleinte még csillogott is. Alora megszerezte neki Ragnos hatalmi pálcáját, és elkezdték vele kiszifonozni a Galaxis Erő-érzékeny területeit, és a kinyert Erőt arra használták, hogy az újrakreált Reborn hadsereget felerősítsék. Ugyanakkor kiderült, hogy a tavion_rosh_scepterhatalmi pálca gonosz kezekbe erős fegyverként is használható, így Tavion az erős fegyvert markolva még erősebbnek érezte magát. Úgy vélte, ez az új Tavion az igazi, próbálta a régit mielőbb elfelejteni. Ezt meg is támogatta a pszichéjében nőies praktikákkal, új megjelenést talált ki magának: csináltatott magának egy új tetoválást, és a régi ruházatát egy teljesen újra cserélte. Ezzel a dolgot elintézettnek vélte. Tavion nemhogy nem tanult Mestere, Desann életéből és halálából, hanem pontosan ugyanazon az úton járt, ugyanazokat a hibákat követte el, és meg volt győződve arról, hogy ő végre jól csinálja, és majd megmutatja mindenkinek. Alora sikeresen be is hatolt a Jedi Akadémiába, és Luke személyes adataiból megszerezte azokat a további Erőben gazdag részeket, az úgy nevezett Nexusokat, mint például a Massassi templom, ahol még sok Erőt lehetett szifonozni. Készült tehát a New Reborn hadsereg.

Mikor a Vjun bolygón a  Bast kastélyban próbálták épp az Erőt Ragnos hatalmi pálcájába gyűjteni, Tavionra és Rosh-ra hirtelen rátört az őket üldöző Jaden Korr. Tavion ráuszította tanítványát Jadenre, és az árnyékba húzódva kacagott rajtuk, ahogy a két volt Jedi vívott egymással. Ám Rosh vereséget szenvedett, Jaden lefegyverezte. Ekkor érkezik meg Kyle Katarn is, aki óvja Jadent, ne engedjen a Sötét Oldalnak, ne ölje meg Penint. (A döntési helyzetet fent részleteztem.) Tavion azonban ezt nem nézi jó szemmel. Bárhogy is döntünk, a nő Ragnos pálcájával rájuk omlassza az egész helyet, a romok maguk alá temetnek mindenkit. Ekkor semmisül meg Jaden első kardja, amit szétzúz egy kőtörmelék. A romok alatt rekedt 2 Jedi elől Tavion Axmis elmenekül.

Célja immár tavion arcaKorriban. Új Rebornjait elhelyezve Marka Ragnos síremlékének stratégiai fontosságú részein Tavion bemegy a Sith Nagyúr kegyhelyére, hogy elvégezze a feltámasztási szertartást. Jaden Korr ide is üldözi, és keresztülvágja magát az Új Rebornokon. Meg is találja Taviont, aki taviondühödten támad az ifjú Jedire egyik kezében Ragnos pálcájával, másikban a Stingerrel. Ragnos pálcájából nagy csóvákban lövöldöz felé erősugarakat, melyek elől Jaden folytonos szaltózásokkal, Erő-futással kénytelen menekülni, és közben megpróbálni közelkerülni Tavionhoz, hogy végezhessen vele. Le is győzi őt, de Tavion ezúttal nem könyörög az életéért. Nem akar mégegyszer megalázkodni egy Jedi előtt, tavion marka ragnosJaden Korr előtt, akit ráadásul le is becsült. Kikristályosodik előtte, kudarcot vallott minden téren, elbukott, ráadásul élete egy hazug eszme által elfertőzve üresen kong. Nem akar tovább élni, testét felajánlja a gonosznak, utolsó erejével belevágja a hatalmi pálcát Marka Ragnos szobrába, a pálcából átmegy az Erő a Sith-be, akinek a lelke feltámadva beleszáll tavion átadja testét marka ragnosnakTavion Axmis testébe. Szegény Jadennek ezzel is szembe kell szállnia. A Jó Oldalon is, és a Rossz Oldalon is legyőzi, a hatalmi pálcát megsemmisíti, ezért a Sith lelke eltávozik Tavionból, és visszaszáll a mélybe. Tavion kiürült, kihasznált porhüvelye ott hever a porban, ennyit kapott a Sötét Oldaltól. Szerencsétlen nő meghal, így nem láthatja, hogy műve teljesen szertefoszlik, amikor a pálca megsemmisülésével, és Ragnos kárhozatával a begyűjtött Erők visszatérnek a Galaxis azon helyeire, ahonnan ki lettek szifonozva. A Sötét Oldal ígéretéből nem maradt semmi, csak a pusztulás, és halál. Az övé is.

Mint tavion skin előlrölfeljebb említettem, Tavion ruhát és stílust cserélt tavion axmis_model hátulrólmikor saját karriert kezdett. Ezért 2 féle megjelenési formája van a játékokban, úgy nevezett skinje. Török Roland barátom elkészített 2 screenshotot, egyet elölről, egyet hátulról mind a két ruhában. Ezen jól látható a különbség. A Jedi Academy változat nagyon nehéz figura volt. Rengeteg tetoválás van rajta, őrület volt megfesteni. A melltartója iszonyat meló. Haja kontyban van, amibe tollakat tűz. Vállait egy valószínűleg bőr vért védi, amit valamilyen (ék)kövek díszítenek. Csuklóján is van egy bandázs, és egy páncélvért. Nadrágja kétrétegűnek, és kétszínűnek tűnik, felül fekete, a kilátszó részek szürkék.

Tekintsétek meg a Custom Tavion figurámról készült fotókat!

Custom Tavion Axmis figura elölről

custom tavion axmis elölről


 

Custom Tavion Axmis figura hátulról

custom tavion axmis hátulról


 

Custom Tavion Axmis figura balról

custom tavion axmis balról


 

Custom Tavion Axmis figura jobbról

custom tavion axmis jobbról


 

 

 

Köszönöm, hogy a CustomStarWars cikkeit olvassátok!

 

A cikket írta: Rostás Norbert 2012. 05. 18. (a figura készülte évekkel azelőtt.)

 

tavion_figura

vissza a főoldalra főmenübe image map example