jedi academy logo

New Reborn (Új Reborn)

Jedi Academy - JA

 

A New Reborn (Új Reborn) a Sith reguláris hadsereg egy fegyverneme a Star Wars: Jedi Academy nevű játékban. Történetük azonban korábbról, egy másik játékból, a Jedi Outcasttől eredeztethető, ugyanis még Desann toborozta azt a Reborn Jedi hadsereget, mellyel tervei szerint szétzúzta volna a Jedi Akadémiát, és visszaállította volna a Galaktikus Birodalmat. Ám Kyle Katarn abban a játékban képes volt megállítani ezt az inváziót, és megölte Desannt, de annak tanítványa, Tavion Axmis elmenekült. Tavion magával vitte a támadó Reborn hadsereg túlélőit is. Évekkel később Tavion visszatért egy kultikus Sith szekta, a "Ragnos Követői" (Disciples of Ragnos) élén. Desann hadseregének maradványaiból formálta meg saját haderejét, melynek gerincét a "New Reborn"-ok képezték. A Reborn szó jelentése újjászületett, ezért magyarul picit fonák a dolog, viccesen akár a "Új Újjászületettek"-nek lehetne fordítani. De komolyra fordítva a szót, mivel a Reborn szó elfogadott a Jedi Academy berkeiben, maradhatunk az Új Reborn megnevezésnél. Tavion saját hadserege tehát egyrészt az Új Rebornokból, másrészt olyan új egységekből állt, melyek Erejét Tavion Marka Ragnos varázserejű pálcájával sokszorozta meg, ők voltak a cultist kaszt (azaz a kultisták). Az új egységek különféle színű harci gúnyát kaptak, attól függően, hogy milyen képességekre voltak specializálva. Tavion néhány Sith cultist fegyvernemet kifejezetten az Erő-használatra képezett ki, ezek nem is viseltek fegyvert, hanem az adott Sötét Oldali támadó Erő használatára specializálódtak, mint például az Erő Fojtás, Erő Elszívás, vagy az Erő Villámlás. Emellett komoly mozgáskoordinációs gyakorlatoknak vetette őket alá, szaltózni, ugrani, akrobatikus mozgáselemekre tanította őket. Néhányat azonban felfegyverezett. Volt aki puskát kapott, volt aki lézerkardot. Ám a kultisták alapvetően még ha fel is voltak fegyverezve, inkább Erőt használtak. Az igazi vívók, a közelharc-specialisták az Új Rebornok között voltak. Ők lettek az izmok, míg a kultisták inkább az „eszek”, azaz az Erő-használók voltak. Ám azért ez ennyire nem válik szét, hisz a kultisták is képesek voltak vívni fénykarddal, de a Rebornok is képesek voltak az Erőt használni, pusztán azt feltételezhetjük, ha találkozunk az egyik kaszt egy képviselőjével, hogy valószínűleg melyikben mélyült el jobban, mire számíthatunk inkább tőle – ránk ront harcolni, (New Reborn), vagy távolságot próbál tartani, és Erővel operál (cultist).

Az Erő-használat már a régi Rebornokat is jellemezte. Őket is mesterségesen tették Erő-érzékennyé, miután Desann és Tavion megtalálták a Jedik Völgyét. A páros rossz célra akarta használni a szent helyet, az ősi Erőben megmártózva meg szerették volna növelni első sorban a saját erejüket. Később Desann fejében megszületett a Reborn project, mely abból állt, hogy civil hadseregét az Erő-kútban megmártóztatva limitált képességű Sötét Jediket képezhessen átlag emberekből, így egyfajta Sith hadsereg félét gyártva maguk számára. Ezek a civil, de Erő fogékonnyá tett, nem túl erős, de mégis nagy tömegben ütőképes hadsereget nevezte Rebornoknak, azaz Újjászületetteknek. (Mivel hogy újjá születtek az Erőben, egyfajta Sötét Jedivé válva.) Ehhez az erejükhöz adódott hozzá a Marka Ragnos hatalmi pálcájából származó Erő. A mágikus pálcának eleve volt ereje, ám ez megsokszorozódott, mikor kothos fivérek scepter_of_ragnosTavion apprentice-e (Sith tanítványa) megszerezte neki Ragnos hatalmi pálcáját, és elkezdték vele kiszifonozni a Galaxis Erő-érzékeny területeit, és a kinyert Erőt arra használták, hogy az újrakreált Reborn hadsereget felerősítsék vele. Alora sikeresen be is hatolt a Jedi Akadémiába, és Luke személyes adataiból megszerezte azokat a további Erőben gazdag bolygókat, területeket, és az úgy nevezett Nexusokat, mint például a Massassi templom, vagy Darth Vader kastélya a Vjun bolygón, stb., ahol még sok Erőt lehetett szifonozni. A kinyert Erőt egyrészt a pálcában tárolták, mely segítségével brutális fegyverré vált, másrészt az Új Rebornokba küldték át, hogy erősebbek legyenek. Készült tehát a New Reborn hadsereg.

A pálca harmadik funkciója pedig a feltámasztáshoz volt szükséges, hisz annak segítségével lehetett egy korribani síremlékben egy szertartás segítségével a pálcával Marka Ragnos lelkét visszahozni a másvilágról. Gazdatestet szegény Tavion ad majd neki, pár percig. A játék utolsó pályáján Tavion elhelyezi Új Rebornjait Marka Ragnos síremlékének stratégiai fontosságú részein, hogy védjék őt, míg a szertartást előkészíti, és végrehajtja, majd Tavion bemegy a Sith Nagyúr kegyhelyére. Jaden Korr ide is üldözi, és keresztülvágja tavionmagát az Új Rebornokon. Bizony sokan vannak, és erősek. Meg is találja Taviont, aki dühödten támad az ifjú Jedire egyik kezében Ragnos pálcájával, másikban a Stinger nevű fénykardjával. Ragnos pálcájából nagy csóvákban lövöldöz felé erősugarakat, melyek elől Jaden folytonos szaltózásokkal, Erő-futással kénytelen menekülni, és közben megpróbálni közel kerülni Tavionhoz, hogy végezhessen vele. Le is győzi őt, de Tavion ezúttal nem könyörög az életéért. Nem akar még egyszer megalázkodni egy Jedi előtt, Jaden Korr előtt, akit ráadásul le is becsült. Kikristályosodik előtte, kudarcot vallott minden téren, elbukott, ráadásul élete egy hazug eszme által elfertőzve üresen kong. Nem akar tovább élni, testét felajánlja a gonosznak, utolsó erejével belevágja a hatalmi pálcát tavion feltámasztotta marka ragnos szellemétMarka Ragnos szobrába, a pálcából átmegy az Erő a Sith-be, akinek a lelke feltámadva beleszáll Tavion Axmis testébe. Szegény Jadennek ezzel is szembe kell szállnia. A Jó Oldalon is, és a Rossz Oldalon is legyőzi, a hatalmi pálcát megsemmisíti, ezért a Sith lelke eltávozik Tavionból, és visszaszáll a mélybe. Tavion kiürült, kihasznált porhüvelye ott hever a porban, ennyit kapott a Sötét Oldaltól. Szerencsétlen nő meghal, így nem láthatja, hogy műve teljesen szertefoszlik, amikor a pálca megsemmisülésével, és Ragnos kárhozatával a begyűjtött Erők visszatérnek a Galaxis azon helyeire, ahonnan be lettek szifonozva. A Sötét Oldal ígéretéből nem maradt semmi, csak a pusztulás, és halál. Rebornjait is felkoncolták, semmi nem maradt a művéből.

A saber cultisták és egy lila reborn hátulRagnos tanítványai (Disciples of Ragnos) nevű szektában több féle Új Reborn is felfedezhető. Elsősorban színük különbözteti meg őket – vannak kékek, pirosak, és lilák. (Ezen a képen például hátul egy ifjú Jedivel vív egy lila Reborn, akik talán a legvastagabb páncélzattal rendelkeznek mind közül.) Tavion tanult a Desann féle régi Rebornok kudarcából, és megpróbálta védeni őket egy erős testpáncéllal. A régi Rebornok nem voltak bevasalva, az Új Rebornok viszont már masszívan. Erős mellvért védte a felsőtestüket. Ám a mozgásban nem korlátozta őket, nem volt nagyon nehéz. Az ízületeket is védték. Vállukon is erős vértlemezek voltak, hogy ne lehessen levágni a kart. A térdeket is páncél védte. Az alkar és a lábszár csupán bandázsolva volt, jól körbefáslizva. Ez nem védett szinte semmit, bár lehet, hogy alatta, amit nem látunk, volt valami vért ott is. A fejet sem szerette volna Tavion védtelenül hagyni – a régi Rebornok csuklyája, kapucnija ugyanis csak dísznek volt jó, ezúttal sisakot adott katonáira, melyen azért a stílusjegy megőrzés jegyében továbbra is volt egy lebernyeg hátul. A nyak is védve volt, erős páncéllal, hogy ne lehessen nyakra támadni, és esetleg lecsapni az Új Rebornok fejét. Ám sajnos, mint kiderült, a páncélzat nem mentette meg az Új Rebornokat sem a felkoncolástól, melyben Luke Skywalker, kyle segít jadennek saber cultistát ölniKyle Katarn és egy kek_uj_reborn_taspirígéretes új köztársasági tanítvány, Jaden Korr is komoly hatásfokkal tevékenykedett. Itt például a sokadik végigjátszásomkor egy női Jadent irányítva Taspiron ritkítom a kék New Reborn populációt.

Az Új Rebornok kek_uj_rebornok_taspirfegyverzete szinte egyénenként változott. Volt olyan New Reborn, aki egy fénykarddal vívott. Volt olyan, aki két karddal, szimultán. És voltak olyanok is, akik kétágú kardot kaptak, úgynevezett staffot. Ezek kombói mind-mind másmilyenek, így elég változatos harci és játékélményt kapunk ezáltal a játékban, ha ezekkel a különféle Rebornokkal harcolunk. Ugyanakkor Jaden Korr is specializálódik, azaz ő is megtanulja a játék során a kétkezes harcot is akár, vagy opcionálisan a staff használatát. Azaz ezeket a kombókat ő is használhatja, ezzel szinte virtuóz küzdelmeket folytatva az Új Rebornokkal.

Helyenként egyetlen Reborn támad, másutt pedig csoportosan jönnek. Egy páros, vagy akár 3-4 Új Reborn pedig azért már komoly kihívást jelent. Azaz nem árt, ha a víváson kívül az Erőt is segítségül hívjuk ellenük. Azonban erre viszonylag interaktívan reagálnak az Új Rebornok, fojtáskor ellökik a támadót, megszüntetve a hatást, vagy hozzánk vágják fénykardjukat a Saber throw erő segítségével. Ráadásul Tavion erre is felkészítette az Új Reborn hadsereget, és melléjük adott pár cultistot. Leggyakoribb felállás egy fénykardos Reborn és egy őt támogató Erő-használó cultist, így maximalizálva hatékonyságukat. Nagyon bosszantó tud lenni, mikor egy ilyen pár támad ránk, mert míg az Új Reborn vagy a saber cultist ránk ront, a egy grip cultist fojtogatja jaden korrt hogy segítse a támadó reborn társátgrip cultist általában hátul marad, és onnan fojtogat, gyakorta úgy, hogy fel is emel a levegőbe. Ez azért is veszélyes, mert az áldozat fuldoklás közben nem tud védekezni, ráadásul kardja kikapcsolódik a fojtás alatt, és nem tudja használni! Eléggé védtelenek vagyunk így, na több sem kell az Új Rebornnak, gyorsan rád ront ilyenkor, míg a cultist fojtogat, és megpróbál téged gyorsan apró kockákra vágni, vagy egyszerűen csak a levegőben vonagló ellenfele testébe hajítja távolról a lézerkardját. Nem kellemes a téma így. :-( Egyetlen esélyedként gyorsan lökd (f)el a téged fojtogató Grip Cultist-ot, és próbáld meg mihamarabb kiszedni a pakliból. Ha végre kitikkadt, mostmár lejátszhatjuk a dolgot a Grip cultist haverja nélkül már nem akkora legény Új Rebornnal, ami azért még így sem könnyű. Ezek tényleg jobbak, mint a régiek.

Szerencsére azonban nem egy helyen vannak, hanem szétszóródnak a pálya bizonyos részein várakozva Jaden Korra. Ha mondjuk húsz támadna ránk egy helyen, akkor korán vége lenne a játéknak. De szerencsére nem egy helyen van húsz, hanem húsz helyen van egy, vagy mondjuk tíz helyen kettő. Így a hídon álló rebornok nem jönnek segíteni társaiknakazért apránként le lehet őket darálni. Viszont az fura, hogy viszonylag statikusak, azaz ott állnak, és várnak, ahol a játék programozói letették őket. Simán előfordulhat, hogy egy híd elején vívunk egy Új Rebornnal és egy kultistával, mint ezen a screenshoton, és a híd túloldalán is jól láthatóan van még kettő, akik viszont nem szaladnak ide segíteni, hanem megvárják, míg ezekkel végzünk, és előrehaladva triggereljük őket, azaz csak aktiválódnak, és támadnak, ha bizonyos láthatatlan vonalat átlépünk, és bizonyos távolságba kerülünk. A támadásra talán úgy lehet rábírni, ha egy távcsöves puskával rálövünk. Ilyenkor elindul felénk rohanvást, de csak akkor, ha az egyenes vonalban megoldható. kek_uj_reborn_chandrilaAzaz ha egy sziklapárkányon áll, vagy egy szigeten, akkor ott marad, és nem támad. Például itt van egy kék New Reborn, aki Chandrilán volt. Ő ide tudott rohanni, mert a kőpadkán ide tudott jönni. De ha a háttérbe tekintünk, ott a falon több kis vékony párkány is van,  természetes peremek, és mesterséges platformok. Az ilyen párkányokon is előfordulnak időnként, nyilván onnan nem tudnak hozzánk futni, de ha mégis megpróbálják, sokszor lezuhannak a mélybe, ami vicces. De ha sikerül is hozzánk jönniük, sokszor stratégiailag előnytelen helyzetbe kerülnek. Ezt az AI is tudja, néha kek_uj_reborn_chandrilamégis bevállal egy támadást, ahol nyilvánvalóan övék a rosszabb hely. Ez a kék New Reborn bevállalt egy ugrást, és felugrott az én párkányomra. A screenshot miatt ezt engedtem neki. De nyilvánvaló, hogy ő van a peremen, én pedig a fal tövében, azaz enyém a jobb hely. Egyetlen Erő-lökés, és lerepül a szakadékba, belökhetem a mélybe. Ráadásul a képmentés után visszatöltve ezt meg sem muszáj neki engedni - mikor ugrik fel a párkányomra, és a levegőben van védtelenül, akkor lökjük meg, piros_uj_reborn_célkeresztbenezért nem éri majd el a párkányt és lezuhan a mélybe. Ennyi. Ám legtöbbször pont emiatt nem támadnak, hanem ott maradnak a lenti, vagy a szemközti párkányon. Érdekes azonban, hogy akkor sem tudjuk lelőni őket. Hiába fogjuk be a célkeresztbe, akár egy feljövés elől is elhajol! Gyakorlatilag sebezhetetlenek távolról, vagy fénykardjukkal hárítják a lövedékeket, vagy elhajolnak, elugranak a lövések elől.

A játék során piros Új Reborn első kék_newreborn a játék soránlesz sok, a kék kicsit ritkább. Az elsővel itt találkozunk (lásd a screent), ő az első sok-sok játékidő után, akivel megküzdhetünk végre. Sokáig kell tehát várni az első kékre, de igazából nem tudom, van-e funkcióbeli különbség a két szín közt. Tudásban, és Erőben nagyjából egyformák. Én a kéket csináltam meg sok évvel ezelőtt, első custom figuráim közt. De vigyázat, nem minden kék ellenfél Új Reborn! Mert vannak Erő használó kultisták, akik ugyancsak kékek. A Lightning Cultist úgy ráz, és úgy szórja a villámokat, mint Dooku gróf, vagy a Császár, és ők is kék harci dresszt viselnek. Viszont hamar ki lehet figyelni, hogy másmilyenek. Mellükön ott van Marka Ragnos fejdíszét szimbolizáló V betű szerű jel, mint egy agancs. Meg nincsenek is bevasalva, ők tehát nem kék Új Rebornok, hanem (villámokkal) rázó kultisták.

Harc ha meghalunk a reborn élteti saját magátközben az Új Rebornok gyakran beszólnak az ellenfelüknek, és keményen és arrogánsan szidalmazzák őt. Ilyesmiket mondogatnak, hogy "ennyit tudsz Jedi?", meg hogy többet vártam tőled nagyfiú, meg hasonlók. Ha véletlenül meghalunk, a Reborn kiröhög bennünket, saját magukat kek_uj_reborn_pityful_jedi sértegetéséltetve gyaláznak majd bennünket, és vizionálják a Disciple of Ragnos szekta végső győzelmét. Ez a kék New Reborn pedig előszeretettel szólítja női Jaden Korr-omat "Pityful Jedi"-nak, azaz szánalmas kis Jedinek. :) Aztán mégis ő harapott a fűbe. Illetve jelen esetben a kockakőbe harapott. :)

 

Tekintsétek meg a kék New Reborn figurámról készült fotókat!

Custom kék New Reborn figura elölről

custom new_reborn elölről blue_reborn elölről


 

Custom kék New Reborn figura hátulról

custom new_reborn hátulról new_reborn hátulról


 

Custom kék Új Reborn figura oldalról

custom új_reborn oldalról piros új_reborn oldalról


 

Köszönöm, hogy a CustomStarWars cikkeit olvasod.

 

A cikket írta: Rostás Norbert 2016. 05. 18. (a figura készülte évekkel azelőtt.)

 

new reborn_figura

vissza a főoldalra főmenübe image map example